Doorgaan naar inhoud
Hygiëne is juist schoonmaken (+ desinfectie)

Hygiëne is juist schoonmaken (+ desinfectie)

Nu de publieke aandacht voor hygiëne sterk toeneemt vanwege de uitbreiding van besmettingen door het coronavirus, neemt ook de vraag naar desinfectiemiddelen buitenproportioneel toe. Desinfectiemiddelen lijken een onmisbaar wapen in deze strijd. Maar is dat wel zo? Maken deze het verschil?

Extra aandacht voor persoonlijke hygiëne

In de dagelijkse gang van zaken blijkt een goede persoonlijke hygiëne al een groot verschil te maken. En in tijden van alertheid is een uitvoeriger en adequate manier van handen wassen en een hogere frequentie al een zeer goede stap in het terugdringen van mogelijke risico’s.

Beter schoonmaken

Ook moet er meer aandacht besteed worden aan het juist uitvoeren van de schoonmaakwerkzaamheden. Onder juist uitvoeren wordt verstaan: het kiezen van het juiste reinigingsmiddel, het juist doseren van het reinigingsmiddel, na elke taak een schone gebruiksoplossing in de emmer of sproeiflacon en het juist uitvoeren van de methode en het dagelijks wassen van de microvezel materialen.

Eventueel desinfecteren

Door het dagelijks wegnemen van vuil wordt ook de voedingsbron van micro-organismen weggenomen, met extra aandacht voor contactoppervlakken zoals onder andere schakelaars, handvaten, knoppen van kranen, dispensers. Deze zouden na een juiste reiniging ook extra gedesinfecteerd kunnen worden met ook weer de juiste middelen, in tijden van alertheid.

Hogere frequentie

Kortom, in tijden van alertheid is persoonlijke hygiëne een eerste noodzakelijkheid en het juist uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden een tweede belangrijke stap. Beide zo mogelijk in een hogere frequentie. Daarmee wordt op een professionele wijze gereageerd op een uitzonderlijke situatie zoals deze zich nu manifesteert. Laat ons eens met u meedenken en informeer hoe dit ook op een duurzame manier uitgevoerd zou kunnen worden.

Vorig artikel De verschillen tussen medische mondmaskers
Volgend artikel Kleurcodering en kruisbesmetting in de schoonmaak