Doorgaan naar inhoud
product uitleg Werner en Mertz - Doseer.nl Reinigingsmiddelen

Veilig schoonmaken - Protocollen en werkinstructies in beeld

Protocol voor veilig gebruik van schoonmaakmiddelen

Schoonmaken is een essentieel onderdeel van het onderhoud van elke werkruimte. Of het nu gaat om kantoren, restaurants, scholen of medische faciliteiten, een schone omgeving draagt bij aan de gezondheid en het welzijn van iedereen die er gebruik van maakt. Echter, het gebruik van schoonmaakartikelen brengt ook bepaalde risico's met zich mee, vooral als ze niet op de juiste manier worden toegepast. Om ervoor te zorgen dat het schoonmaakproces niet alleen effectief, maar ook veilig is, zijn er enkele belangrijke protocollen die moeten worden gevolgd. We hebben ze voor je op een rij gezet. Let op dit is een voorbeeld en iedere situatie binnen het bedrijf of instelling is anders. Dit is slechts een uiteenzetting als voorbeeld.

 1. Training en Opleiding:

Zorg ervoor dat alle medewerkers die verantwoordelijk zijn voor schoonmaaktaken voldoende training en opleiding krijgen over het veilig gebruik van schoonmaakartikelen. Dit omvat instructies over het juiste gebruik van producten, het herkennen van gevaren en het correct reageren op noodsituaties.

Wist je dat wij product trainingen verzorgen en instructies geven op locatie? Heb je interesse, klik dan hier en wij nemen graag contact met je op.

 1. Gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM):

Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, de juiste kleding zoals een schort en eventueel een veiligheidsbril, is essentieel om de veiligheid van werknemers te waarborgen tijdens het werken met schoonmaakartikelen. Zorg ervoor dat alle medewerkers toegang hebben tot de juiste PBM en weten hoe ze deze moeten gebruiken.

 1. Veilige Opslag:

Bewaar schoonmaakartikelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Zorg ervoor dat de opslagruimte goed geventileerd is en dat de producten gescheiden zijn van voedsel, dranken en andere gevoelige materialen.

 1. Etikettering en Identificatie:

Alle schoonmaakproducten moeten duidelijk worden geëtiketteerd en geïdentificeerd, zodat medewerkers gemakkelijk kunnen zien welk product ze gebruiken en welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen. Zorg ervoor dat de etiketten leesbaar zijn en alle noodzakelijke informatie bevatten.

 1. Correcte Verdunning:

Volg de instructies op het etiket van het schoonmaakproduct nauwkeurig op bij het verdunnen ervan. Te sterke concentraties van schoonmaakmiddelen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en kunnen schade veroorzaken aan oppervlakken.

 1. Voorkomen van Chemische Morsingen:

Wees voorzichtig bij het hanteren van schoonmaakproducten om morsen en lekken te voorkomen. Als er toch een morsing plaatsvindt, moet deze onmiddellijk worden opgeruimd en gereinigd volgens de juiste procedures.

 1. Veilig Gebruik van Schoonmaakapparatuur:

 Leer medewerkers hoe ze schoonmaakapparatuur veilig kunnen gebruiken en onderhouden om het risico op ongevallen te minimaliseren. Zorg ervoor dat alle apparatuur regelmatig wordt geïnspecteerd en onderhouden.

 1. Noodprocedures en EHBO:

Zorg ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de noodprocedures en weten hoe ze moeten handelen in geval van een ongeval of noodsituatie. Zorg ervoor dat er altijd een EHBO-kit binnen handbereik is.

Het naleven van deze protocollen voor veilig werken met schoonmaakartikelen is van cruciaal belang voor een gezonde en veilige werkomgeving. Door te investeren in training, het verstrekken van de juiste uitrusting en het implementeren van strikte veiligheidsmaatregelen kunnen werkgevers ervoor zorgen dat schoonmaakmedewerkers hun taken veilig en effectief kunnen uitvoeren.

 Product training - Doseer Reinigingsmiddelen

Voorbeeld werkinstructie:

Tot slot is het belangrijk de juiste werkinstructie te geven. Hieronder hebben we een voorbeeld werkinstructie voor je geschreven. Let op dit is een voorbeeld en iedere situatie binnen het bedrijf of instelling is anders. Dit is slechts een uiteenzetting als voorbeeld.

 1. Identificatie van Schoonmaakmiddelen:
  werkinstructie - Doseer Reinigingsmiddelen
  • Controleer altijd het etiket van het schoonmaakmiddel voordat je het gebruikt.
  • Check het productinformatieblad dat meegeleverd wordt. Hier staat het gebruik en de dosering op aangegeven. Daarnaast vind je hier het product profiel, de toepassingsgebieden en een ingrediëntenlijst.
  • Controleer daarnaast het veiligheidsblad indien beschikbaar. Hier vind je alles over de veiligheid, opslag en het milieu.
  • Indien je werkt met duurzame ecologische producten, ook deze informatie is te vinden op de productinformatiebladen, het veiligheidsblad of het etiket.
  • Zorg ervoor dat je het juiste schoonmaakmiddel gebruikt voor de specifieke taak.
 2. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM):
  • Draag altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding zoals een schort en eventueel een veiligheidsbril.
  • Zorg ervoor dat de PBM schoon en intact zijn voordat je ze gebruikt.
 3. Veilige Verdunning:
  • Volg de instructies op het etiket van het schoonmaakmiddel voor de juiste verdunning.
  • Gebruik nooit meer van het product dan nodig is voor de taak.
 4. Veilige Hantering:
  • Giet schoonmaakmiddelen nooit over in niet-gelabelde containers.
  • Hanteer schoonmaakmiddelen voorzichtig om morsen en lekken te voorkomen.
  • Vermijd contact met de huid, ogen en kleding.
 5. Veilige Opslag:
  • Bewaar schoonmaakmiddelen op een koele, droge plaats, buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
  • Zorg ervoor dat de opslagruimte goed geventileerd is.
 6. Ventilatie:
  • Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte waarin je schoonmaakt door ramen en deuren te openen.
  • Gebruik een ventilator indien nodig om de lucht te laten circuleren.
 7. Mengen van Chemicaliën:
  • Meng nooit verschillende schoonmaakmiddelen, omdat dit gevaarlijke chemische reacties kan veroorzaken.
  • Spoel alle oppervlakken grondig af voordat je een ander schoonmaakmiddel gebruikt.
 8. Noodprocedures:
  • Wees op de hoogte van de noodprocedures in geval van een ongeval of noodsituatie.
  • Zorg ervoor dat er altijd een EHBO-kit binnen handbereik is.
 9. Schoonmaakapparatuur:
  • Gebruik schoonmaakapparatuur volgens de instructies van de fabrikant.
  • Controleer regelmatig de staat van de apparatuur en rapporteer eventuele gebreken aan je leidinggevende.
 10. Afvalverwerking:
  • Gooi lege schoonmaakmiddelen en verpakkingen weg volgens de geldende richtlijnen voor afvalverwerking.

Het volgen van werkinstructies helpt om de veiligheid te waarborgen tijdens het gebruik van schoonmaakmiddelen en minimaliseert het risico op ongevallen en letsel. Zorg ervoor dat je altijd voorzichtig en verantwoordelijk bent bij het hanteren van schoonmaakproducten.

Vorig artikel Nieuw in ons assortiment: Slim doseren
Volgend artikel Schoonmaakrobots – De toekomst van Efficiënt schoonmaken